Transcription

SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT BUKIT BESAR,21100 KUALA TERENGGANUKERTAS KERJASAMBUTAN BULAN KEMERDEKAANPERINGKAT SEKOLAH2018TEMASAYANGI MALAYSIAKUTARIKH8 OGOS-20 SEPTANJURAN:DENGAN KERJASAMAUNIT PENTADBIRAN KOKURIKULUM&KO-AKADEMIK

KERTAS KERJA SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAANPERINGKAT SEKOLAH 20181.PENGENALANIsu / Permasalahan yang berlaku ialah kurangnya penghayatan erti kemerdekaan yangsebenar dalam kalangan warga Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar.“Sayangi Malaysiaku” dipilih sebagai tema sambutan Bulan Kemerdekaan 2018 yang manaia menekankan semangat sayangkan negara tercinta. Pemilihan tema ini menggambarkanseruan terhadap warganegara Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa supayahidup dalam harmoni, seia sekata, bersatu padu dan menyayangi negara. Aktiviti-aktivitiyang dijalankan adalah diharap mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semuawarga sekolah. Semoga aktiviti yang dilaksanakan akan memberikan manfaat danpendedahan kepada murid-murid tentang erti kemerdekaan sebenar selain sebagaipemangkin untuk memmenjalinkan hubungan mesra dan kerjasama dalam kalangan muridmurid dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar.2.MATLAMATMatlamat utama penganjuran aktiviti bersempena sambutan kemerdekaan adalah bagimemupuk semangat sayangkan negara di kalangan murid-murid dan guru- guru SekolahKebangsaan Pusat Bukit Besar. Selain itu dapat meningkatkan kesedaran warga sekolahtentang konsep dan rentetan sejarah kemerdekaan negara dan perjuangan pelbagai pihakyang berusaha meraih kemerdekaan. Selain daripada itu, dengan adanya pertandingan yangdianjurkan di peringkat sekolah, dapat mencungkil bakat terpendam murid-murid SK PusatBukit Besar secara menyeluruh. Guru-guru juga dapat mengenalpasti potensi murid yangmampu mengharumkan nama baik sekolah di peringkat yang lebih tinggi sepertipertandingan yang dianjurkan antara sekolah dan daerah.

3.RASIONALOleh yang demikian, satu program khas telah dirancang dengan melibatkan pelbagai aktivitiyang berbentuk pertandingan dan bukan pertandingan dijalankan dalam usaha untukmenyemai dan menghayati erti kemerdekaan yang telah dikecapi oleh negara sejak 61 tahunyang lalu.4.OBJEKTIF1. Memupuk semangat sayangkan negara dalam kalangan murid-murid disampingmenghayati erti kemerdekaan yang sebenar.2. Menyemai semangat menghargai dan memelihara kemerdekaan dan kemakmurannegara yang dikecapi.3. Menyemai nilai kesyukuran dalam diri murid-murid.4. Dapat mengeratkan hubungan antara murid dan guru, saling bekerjasama danberdisiplin serta menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap arahan yangdiberi.5.SASARAN6.STRATEGIPELAKSANAAN:7.PUNCA KEWANGAN:8.PELAKSANAANTarikh:Semua guru dan murid Tahun 1 – 6, PPKI dan Prasekolah.:6.1 Membuat Kertas Kerja6.2 Perbincangan dengan AJK Program6.3 Mesyuarat AJK Induk dan AJK Pelaksana6.4 Pengagihan Tugas6.5 Pelaksanaan Bulan Kemerdekaan6.6 Post-Mortem8 Ogos – 20 September 2018

9.JAWATANKUASA INDUKPENASIHAT: EN. MOHD. JAAFAR B. TAIB (GURU BESAR)TIMB. PENASIHAT: PN. WAN MARIAM BT. WAN ISMAIL (GPK PENTADBIRAN)NAIB PENGERUSI: EN. ADIL FATHI B. SALLEH (GPK KOKURIKULUM)NAIB PENGERUSI 1: EN. MOHD NAZRI B. HUSAIN (GPK HEM)NAIB PENGERUSI 2: PN. DHAZITA BT. AB RAHMAN (GPK PK)PENYELARAS :: PN.10.JAWATANKUASA KERJAPENGERUSI: PN. WAN ROHAYU BT. WAN ISMAILSETIAUSAHA: PN. ROHAYU BT. HASHIMAHLI JAWATANKUASA :1. EN. SAIFUL ADLI B. MOHD. NOOR2. CIK HASMU BT. ENDUT3. CIK WAN NORHAYA BT. WAN ZAKI4. PN. TAN SIW LEE5. PN. SHAHIDA BT. IBRAHIM6. PN. ANISAH BT. ABDUL RAHMAN8. PN. NOOR HIDAYAH BT. RASHID9. EN. GOH MOH TENG

JAWATANKUASA KERJASAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN 2018PERINGKAT SEKOLAHBIL.1.JAWATANKUASAPersiapan Tempat1. Pn. Roslina bt Abu Bakar (K)2. Pn. Tan Siw Lee3. Pn. Faezah bt Awang4. Pn. Wan Manzura bt Wan Kamal5. Pn. Zabedah Abd Wahab6. En. Imran Ariff b. Mohd. Zambri7. En. Sapawi b. Omar8. Pekerja SwastaBIDANG TUGAS1. Menyediakan dan menguruskan tempat sesuai denganacara yang berlangsung.- Tapak Perhimpunan : 14.8.2018 (Ahad)Acara Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan- Dewan :Majlis PenutupPenyampaian Hadiah (20.9.2018 – Khamis)- Dataran j-Qaf :Pertunjukan Fesyen Merdeka () Memastikansemua tempat kemas dan bersih selepas acaraberlangsung.2.Siaraya dan Publisiti1. En. Faizul Azeli b. Yaakub (K)2. En. Goh Moh Teng3. En. Saiful Adli b. Mohd Noor1. Menyediakan PA Sistem untuk semua acara yangmemerlukan PA Sistem.2. Menyediakan lagu-lagu yang sesuai dengan acara.3.Pengacara Majlis1.En. Amri b. Salim (K)2.Pn. Anisah Abd. Rahman3.En. Mohd Sofian b. Hashim1. Mengacarakan Majlis Rasmi.- Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan.- Pertunjukan Fesyen Merdeka.- Penyampaian Hadiah Bulan Kebangsaan.2. Memastikan keceriaan majlis.4.Bacaan Doa1.En. Mohd Arifuddin b. Mohd Arof1. Membaca doa perasmian.5.Gimik Pelancaran / Banting1. Pn. Wan Khatijah bt Wan Muhamad (K)2. Pn. Suhaidaa bt Ahmed3. Pn. Nik Zaireen bt. Nik Mohamod4. Pn. Wan Norhaya Wan Zaki1. Menyediakan dan mengurus gimik pelancaran.2. Menempah banting program.6.Dokumentasi dan Rakaman1. Pn. Wan Rohayu Bt Wan Ismail (K)2. Pn. Ang Meng siew3. En. Wan Tarmizi b Ahamad (slide video)4. En. Mohd Helmi Firdaus b. Embong(Blog Sekolah)1. Merakam dan mengambil gambar setiap acara danmajlis sepanjang Sambutan Bulan Kemerdekaan.2. Membuat slide video semua aktiviti Sambutan BulanKemerdekaan.3. Memasukkan aktiviti program di dalam blog sekolah.4. Mendokumentasikan program.7.Buku Program1. Cik Khairul Badariah bt Alias (K)2. Cik Wan Junaidah bt Wan Omar1. Menyediakan buku program untuk guru bagi acarayang berlangsung.2. Buku program (Pembukaan & Penutup)3. Mengedarkan buku program kepada semua guru.8.Kelancaran Majlis, Keselamatan danKecemasan1. En. Mohd Mukhdi b Shafee (K)2. En. Mohd Imran Ariff b. Mohd3. Pn. Tan Siew Lee4 Pn. Nur Aini bt Embong1. Mengawasi dan menjaga keselamatan murid-muridsepanjang majlis berlangsung.2. Menyediakan first aid kit.3. Mengawal murid-murid terutamanya ketika aktiviti diluar kelas.9.Hadiah1.Pn. Norita bt. Jusoh (K)2.Pn. Wahida bt. Abu Bakar1. Berbincang tentang hadiah yang bersesuaian denganbajet.2. Membeli dan membungkus hadiah mengikut setiap

3.Pn. Ramlah bt Muda4. Pn. Nik Zaireen bt. Nik Mohamod10.pertandingan.- Mewarna/kolaj-Pertandingan Penulisan Kreatif-Pertandingan Google Slide Wira Merdeka-Peraduan Teka MerdekaKibar Jalur Gemilang1. En. Mohd Haniff b. Kamaruddin (K)3. En. Amri b. Salim4. En. Mohd Sofian b. Hasyim5. Pekerja Swasta1. Memasang Jalur Gemilang di perkarangan sekolah.11.Pertandingan Mewarna (Tahap 1 /Prasekolah)Pertandingan Kolaj & Mewarna (PPKI)1.Pn. Ang Meng Siew (K)2.Pn. Maziana bt Mansor3. Pn. Tuan Suraya bt Tuan Soh4. Pn. Zakhlina bt Khalid1. Menyediakan kertas mewarna untuk Tahap 1 &Prasekolah.2. Menyediakan kertas membuat kolaj (PPKI). PPKI– Kolaj Jalur Gemilang /Mewarna Tahun 1 & Prasek– Mewarna Logo Merdeka Tahun 2 & 3- Mewarna PosterMerdeka3. Guru matapelajaran semasa perlulah memilihpemenang dari setiap kelas dan dihantar kepada AJKpertandingan.4. Menyerahkan senarai nama pemenang kepada SUkemerdekaan.12.Pertandingan Penulisan Kreatif (Tahap2)1. Pn. Rohayu Hashim (K)2. Pn. Wan Mahani bt. Wan Omar3. Pn. Fadzillah bt. Ismail4. Pn. Zuraidah bt Abd Latiff1. Menyediakan kertas lukisan A32. Guru matapelajaran semasa perlulah memilihpemenang dari setiap kelas dan dihantar kepada AJKpertandingan.3. Menyerahkan senarai nama pemenang kepada SUkemerdekaan.15.Ceramah Merdeka1. Pn. Sharifah Hanina bt. Syed Mustaffa (K)2. Pn. Wan Rohayu bt Wan Ismail3. Pn. Noor Hidayah bt Rashid4. En. Mohd Sapawi b. Omar1. Berhubung dan berurusan dengan agensi luar yangberkaitan.-Persatuan Sejarah Malaysia16.Pertunjukan Fesyen Merdeka1. Pn. Shahida bt Ibrahim(K)2. Pn. Latifah bt Omar3. Pn. Zakhlina bt Khalid4. Cik Khairul Badariah bt Alias1. Mengumpul nama peserta sebelum pertunjukan.2. Memastikan pertunjukan berjalan dengan lancar danteratur.3. Menguruskan peserta ketika pertunjukan20.Pertandingan Google Slide WiraMerdeka1.En. Wan Tarmizi Ahamad (K)2.En. Saiful Adli b. Mohd Noor3.Cik Hasmu bt Endut4.En. Mohd Helmi Firdaus b. Embong4. En. Goh Moh Teng1. Memberi bimbingan kepada murid-murid membuatBiografi pejuang kemerdekaan menggunakan GoogleSlide.2. Menggunakan program Frog Vle.3. Mengambil gambar aktiviti.4. Menentukan pemenang bagi setiap kelas danmenyerahkannya kepada SU Kemerdekaan.21Bicara Merdeka1. Pn Wan Rohayu bt Wan Ismail (K)2. Pn. Yusmaini bt Mamat Yusof1.Menyediakan Artikel tentang kemerdekaan.2.Menguruskan speaker yang akan berucap.2. Mengurus dan menyediakan Jalur Gemilang jikadiperlukan.3. Menyimpan semula Jalur Gemilang selepas programtamat.

22Peraduan Teka Merdeka1.Pn. Nur Aini bt Embong2.Cik Wan Junaidah bt Wan Muda1.Menyediakan soalan.2.Membuat cabutan nama pemenang.23Bacaan Yasin dan Solat Hajat SayangiMalaysiaku1. En. Mohd Helmi Firdaus (K)2. En, Mohd Mukhdi b. Shafie3. En. Mohd Arifuddin b. Md. Arof4. Pn. Wahida bt Abu Bakar5. Pn. Wan Khatijah bt Mohamad6. Pn. Norita bt Jusoh1.Mengepalai bacaan yasin dan mengimamkan solathajat.2.Memastikan majlis berjalan lancar.24Perarakan Aku Anak Malaysia1.En. Adil Fathi b. Salleh (K)2.En Mohd Fahmi b. Husin3.En. Mohd Haniff b. Kamaruddin4.En. Faizul Azeli b. Yaakub5.En. Mohd Imran Ariff b. Mohd Zambri1.Menentukan trek laluan perarakan.2.Memastikan keselamatan murid sepanjang perarakan.11.BILANGGARAN n Mewarna(Tahap 1, PPKI & Pra)PERTAMAKEDUAKETIGA: RM3.00 X 15: RM2.50 X 15: RM2.00 X 15RM45.00RM37.50RM30.002.Pertandingan PenulisanKreatif (Tahap 2)PERTAMAKEDUAKETIGA: RM3.00 X 8: RM2.50 X 8: RM2.00 X 8RM24.00RM20.00RM16.007.Pertandingan Google SlideWira Merdeka (Tahap 2 ): RM3.00 X 8: RM2.50 X 8: RM2.00 X 88.Peraduan Teka Merdeka(Tahap 1 dan 2)PERTAMAKEDUAKETIGARM 3.00 X 6RM24.00RM20.00RM16.00RM18.009.Bendera Jalur Gemilang10Banting & Gimik PelancaranRM0.50 X 100 (Kecil)RM6.00 X 15 (Besar)RM50.00RM90.00RM90.00RM90.00JUMLAH480.50

13.TENTATIF PROGRAMSAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN 2017PERINGKAT SEKOLAHTARIKH /HARI14.8.2018(Selasa)AKTIVITIPERINCIANPelancaran BulanKemerdekaan-Penyerahan Bendera JalurGemilang-Nyanyian Lagu Tema-Ucapan Guru Besar-Gimik Pelancaran Sambutan HariKemerdekaan28.8.2018(Selasa)Pertandingan Mewarna(Tahap 1, PPKI & Pra)-PPKI/PRA/Tahun 1-MewarnaLogo Merdeka 2018Pertandingan PenulisanKreatifCATATANWaktu selepasrehat.-Mencipta Sajak/Pantun bertemakanCinta Negara.30.8.2018(Khamis)Majlis Bacaan Yasin danSolat Hajat SayangiMalaysiaku-Tahap 1 membaca Yasin di dewansurau.-Tahap 2 membaca Yasin dan solathajat di an ‘Aku AnakMalaysia’-Murid berarak dengan pakaianbertema Jalur Gemilang danuniform.-Mengibar Jalur Gemilang sambalberarak.Waktu aktuvitikokurikulum6.9.2018(Khamis)Pertunjukan FesyenMerdeka-Semua Murid-Pertunjukan pakaian berbilangkaumCeramah Merdeka /Tayangan FilemCadangan ceramah :-Persatuan Sejarah MalaysiaCawangan Terengganu.26.8.201813.9.2018Pertandingan Google SlideWira Merdeka-Biografi dan sumbangan pejuangkemerdekaan.9.8.201819.92018Bicara Merdeka-Murid membaca artikelkemerdekaan pada waktu rehat di18.9.2018(Selasa)dewan terbuka jqaf.9.8.201819.9201820.9.2017(Khamis)Peraduan Teka Merdeka-Soalan-soalan terkumpulmengenai Malaysia dankemerdekaan.Majlis Penutup dan Penyampaian HadiahWaktu aktuvitikokurikulum

PENUTUPDiharap dengan adanya Sambutan Bulan Kemerdekaan ini dapat memupuk semangatcintakan tanah air di kalangan semua warga sekolah khasnya. Justeru dapat melahirkanrakyat Malaysia yang bersemangat waja dan sedia mempertahankan negara dari segalaancaman sama ada mental atau fizikal dari luar atau dalam negara.Disediakan oleh : .(WAN ROHAYU WAN ISMAIL)Setiausaha,Sambutan Bulan Kemerdekaan,SK Pusat Bukit Besar,21100 Kuala Terengganu.Disemak oleh : .(ADIL FATHI B. SALLEH)Penolong Kanan Kokurikulum,SK Pusat Bukit Besar,21100 Kuala Terengganu.Disahkan oleh : .(MOHD. JAAFAR B. TAIB)Guru Besar,SK Pusat Bukit Besar,21100 Kuala Terengganu.

12.Bil.CADANGAN AKTIVITI SEMPENA BULAN KEMERDEKAANAktivitiPanitia /Tempat Panitia Kesenian KelasPerincian PPKI– Kolaj Jalur Gemilang & Mewarna Tahun 1 &– Mewarna Bunga RayaPrasek Tahun 2 & 3 - Mewarna Poster MerdekaCadanganTarikh15 Ogos 2017(Selasa)1.Pertandingan Mewarna / Kolaj2.Pertandingan Tulisan Kreatif Panitia Kesenian Kelas Tahun 4 – 64.Pertandingan Masakan Tradisional PPKI Bilik KH 5.Projek Merdeka Bahan Terbuang Panitia Kesenian Kelas Murid (1 kumpulan – 4 orang) Unit Beruniform Masa kokurikulum (murid yang tidak terlibatdengan pertandingan masakan) Tema : Membuat Model Bangunan /AlatanBersejarah22 Ogos 2017(Selasa)6.Pameran Merdeka (Sudut Sejarah) Panitia Sejarah & UBK Dewan Semua warga SKPBB Cadangan pameran oleh :- Muzium Negeri Terengganu- Pos Malaysia24 Ogos 2017(Khamis)7.Kayuhan Merdeka Unit Sukan Kokurikulum Bermula dari SKPBB keJambatan Pulau Sekati 6 buah sekolah berdekatan Guru & murid (10 orang sebuah sekolah) Membawa Jalur Gemilang19 Sept 2017(Selasa)- Lirik Lagu Negaraku /Selamat Sultan Saiz : Kertas lukisan A3Murid (1 kumpulan – 4 orang)Unit BeruniformMasa kokurikulumTema : Karipap (Inti disediakan)15 Ogos 2017(Selasa)22 Ogos 2017(Selasa)

8.Pertunjukan Fesyen Merdeka Panitia Bahasa Inggeris Dewan / Dataran j-Qaf PPKI, Prasekolah & Tahap 2 Persembahan pakaian rakyat Malaysia bebilangkaum Wakil setiap kelas29 Sept. 2017(Rabu)9.Perarakan MerdekaAspresiasi Kemerdekaan Trek Merentas Desa Tahap 2 (Unit Beruniform) Membawa Jalur GemilangTarikhbergantungkepada arahanPPD10.Pertandingan Penulisan Sajak Panitia Bahasa Melayu Tahap 2 Tema : Negaraku Sehati Sejiwa13 Ogos –20 Sept. 201711.Kad Ucapan Merdeka Makmal Komputer /Bilik Akses Tahap 2 Individu Frog Vle13 Ogos –24 Sept. 201712.Pertandingan Buku Skrap Kelas Tahap 1, PPKI & PrasekolahTahap 2Kumpulan 3 orangTema : Pakaian Tradisional / Alatan Tradisional/ Makanan Tradisional17 – 28 Sept.2017

Ceramah Merdeka / Tayangan Filem Cadangan ceramah : -Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Terengganu. Waktu aktuviti kokurikulum 26.8.2018-13.9.2018 Pertandingan Google Slide Wira Merdeka -Biografi dan sumbangan pejuang kemerdekaan. 9.8.2018- 19.92018 Bicara Merdeka -Murid membaca artikel kemerdekaan pada waktu rehat di dewan terbuka jqaf.