Transcription

1/2014priemyselná automatizácia a informatikaModerné technológiepre vodárenstvo a ČOVISO 50001 Systém hospodárenia senergiami PDCAAPROL EnMonPerfection in tion.comwww.atpjournal.skročník XXI ISSN 1335-2237

Ďalšia zmena vstupov/výstupov? Skvelé.Another I/O change? Great.káblovania.SoTakžeanotherďalšiawiring zmenaschedule.Ďalší marshallingnávrh dcabinet.A anotherďalší rozvádzač.SoJustanotherwiringmake itnaall togoschedule.away! zabudnite!ProstevšetkoAnother marshalling design.And another cabinet.Just make it all go away!YOU CAN DO THATMožeteYOUCANtoDOurobiťTHATAnother I/O change? Great.So another wiring schedule.Another marshalling design.And another cabinet.Just make it all go away!YOU CAN DO THATElectronic marshalling eliminates the rework, the redesign and the headaches.With DeltaV Electronic Marshalling, Emerson lets you make I/O changes where and when you vnétvorbu novýchthem withoutcostly engineeringand scheduledelays.Our new prerábky,DeltaV CHARacterizationModulenávrhova vaše(CHARM) completelyeliminatesthe starosti.cross-wiring from the marshalling panel to the I/O card–regardless of signalmarshallingeliminatesthe lingumožňujetype–so you’reElectronicno longer heldto predefinedspecifications.All thosewires,gone.All thatand mersonletsyoumakeI/Ochangeswhere andvykonávaťzmenykdekoľvekkedykoľvekto budete potrebovaťa towhenbez you needSee how easy it canbe by scanningtheV/Vcodebelow or byavisitingIOonDemandCalculator.comthemwithout inžinieringucostly engineeringand scheduledelays.newDeltaVDeltaV modulCHARacterizationnákladnéhoa časovýchsklzov.NášOurnovýCHARM Module(CHARM) completely(CHARacterizationeliminates the regardlessModule) úplne odstraňuje zložité prepájanie káblov of signalztype–soprepojovaciehopaneludotokartyV/V bezohľadu naAlltypthosesignáu.tomuužandviacnemusíte gone.you’re no e. jovacích káblov sú preč. Celý tenSee how easypreddefinovanýchit can be by scanningšpecifikácií.the code belowor by hrubévisitingzväzkyIOonDemandCalculator.comčas a inžiniering, všetko je preč. Pozrite sa, aké jednoduché to môže byť – zoskenujte QR kód uvedenýThe Emerson logo is astránkutrademark and aIOonDemandCalculator.com.service mark of Emerson Electric Co. 2012 Emerson Electric Co.v inzeráte alebo navštívteElectronic marshalling eliminates the rework, the redesign and the headaches.With DeltaV Electronic Marshalling, Emerson lets you make I/O changes where and when you needthem without costly engineering and schedule delays. Our new DeltaV CHARacterization Module(CHARM) allingpanel to the I/O card–regardless of signalThe Emerson logois a trademark anda servicemark of Emerson Electric 2012Emerson Electric Co.type–so you’re no longer held to predefined specifications. All those wires, gone. All that time and engineering, gone.See how easy it can be by scanning the code below or by visiting IOonDemandCalculator.comThe Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co. 2012 Emerson Electric Co.

EditoriálBude to stačiť?Našťastie, aj keď pomaly, začínajú sa objavovať novéinvestície aj v iných odvetviach nášho priemyslu. Jednouz nich je aj nedávna, viac ako dvadsaťmiliónová investíciavo Svite, ktorá spoločnému fínsko-slovenskému podnikupriniesla celosvetové prvenstvo. Vyrobiť totiž fóliu s hrúbkoudvoch mikrónov, využívanú napr. pri výrobe kondenzátorovzatiaľ nikto iný na svete nedokáže. Podľa vedenia firmysa tak spoločnému podniku otvoria nové trhy najmäv zahraničí. No zaujať dokážu aj menšie firmy. Svedčiao tom mnohé slovenské startupy. Malé firmy vytvorenézanietenými mladými ľuďmi prišli v minulom roku s nápadmi,ktorými urobili dieru do sveta. Okrem iných to bol aj Sli.do –jednoduchý spôsob, ako moderovať konferencie a dostávaťod účastníkov interaktívnu väzbu. Zaujal aj takých gigantov,ako sú Google, Oracle či SAP.Charakteristickou črtou malého národa pod Tatrami jepracovitosť. Podľa najnovšieho prieskumu a štatistíkHumanProgress sme už predbehli aj národ vychádzajúcehoSlnka či workoholikov za veľkou mlákou. Otázka klasikaznie: „A myslíte, že to bude stačiť?“ Ak si túto svoju vlastnosťzachováme aj naďalej, verím, že minimálne by sme sa mohliposunúť. Ako sa hovorí, na nový rok aspoň o slepačí krok.Prajem to hlavne celej našej automatizérskej komunite.Do začatého roku vám prajem pevné zdravie, pohodua radosť v osobnom aj pracovnom živote. K tomu veľatvorivých nápadov, kreatívnych riešení, nachádzania„dojných kráv“ a vyhýbaniu sa „nášľapným mínam“. Zimabola (je), aká bola, s tým nič nenarobíme. Niekto sa z tohoteší, iní smútia. Tí prví sú cestári, tí druhí poľnohospodária lyžiari. Všetci však čakáme, čo bude ďalej. Nielen z hľadiskavývoja počasia, ale aj vývoja v ekonomike – tej globálnej ajtej našej. Raz darmo, stále sme závislí od diania u našichzápadnejších ako západných susedov. Ak sa bude dariť im,tak snáď aj nám. Svetová banka predpovedá, že globálnaekonomika zrýchli z minuloročných 2,4 % na tohtoročnýchslušných 3,2 %. Eurozóna síce tak rýchlo neporastie, ale porokoch uťahovania opaskov a nulových rastov má aj 1,1 %chuť opojného vína. A kde sa v tom všetkom nachádzamemy? Nuž automobilky Kia, Volkswagen a PSA PeugeotCitroen vyrobili minulý rok spolu na Slovensku rekordný početáut blížiaci sa k číslu milión. Horšou správou je, že výrobnákapacita týchto troch ťahúňov slovenského hospodárstva saveľmi priblížila k svojmu maximu. Odborníci tvrdia, že ak bysa mal náš rast naďalej odvíjať od rastu výroby áut, muselaby prísť na Slovensko aj štvrtá automobilka alebo by jedenz doterajšej trojice musel výrazným spôsobom zainvestovaťa rozšíriť svoje výrobné kapacity.Anton Gé[email protected] SYS 2013, TRENČÍNELO SYS 2013, TRENČÍNELO SYS 2013, TRENČÍNELO SYS 2013, TRENČÍNELO SYS 2013, selná automatizácia a informatikapriemyselnáautomatizácia ainformatika prieizáciaa inform3atika201SmartSafe ReactionSmart Absolútne najrýchlejší reakčný čas, bezpečné vzdialenosti redukované faktorom 10 Minimalizovanie kabeláže a inžinieringu v aka integrácii na zbernici a SIL3 certifikovaným kročník XX ISSN 1335-2237www.atpjournal.sk/registracia1/2014opohs vys ony – riešeokoudyna nia premikoau po plikáciehybuPerfection in Automation sk.wwww.svetautomatizacie.skáautomatNovinky v oblasti VN, VVN a rozvádzačovocenia používatelia aj životné [email protected]é riešea farma nia pre potravinceutický priem árskyysel12/BEZPLATNÝ ODBERATP JOURNALna rok 2014Modernikipedia.orgwww.aročn tpjournaík XX ISSNl.sk1335-2237www.atpjXX ournročník ISSN tizacia.sk

ObsahInterview Internet of Things naberá reálne kontúry aj v priemysle446 Zvládli sme technológie, ktoré nás posúvajú k novým zákazníkom4Aplikácie6 Vodárenský dispečing v Rožňave využíva moderný systém SCADA InTouch9 Bezdrôtový prenos zvýšil spoľahlivosť nameraných dát10 Pravdepodobne najlepší MES systém na svete (1)12 Modernizácia dvoch najväčších čistiarní odpadových vôd na Slovensku14 Spoločnosť GlaxoSmithKline vsadila na flexibilitu systému priemyselného videnia15 Maximalizácia uskladňovacej kapacity plynuPrevádzkové meracie prístroje16 Výroba elektrickej energie s meracími prístrojmi a analyzátormi SIEMENS17 SITRANS FUT1010 – fakturačné meranie prietoku, ktoré spĺňa prísne normy48 Meranie teploty v priemysle (7)6Priemyselná komunikácia20 Komplexné riešenie pre telemetriu – od samotných snímačov až po pripojenie nasystém ERP21 eWON Flexy a nová verzia cloud služby Talk2M22 Bezdrôtové systémy ABB TroposPriemyselný softvér23 Modelování energetické přenosové soustavy v prostředí MATLAB & SimulinkElektrické inštalácie26 Overené systémy na budovanie systému oddialeného bleskozvoduSnímače28 ledovateľnosť vo výrobnom podniku – teraz je ten správny čas (3)S12AMPER 2014, BRNOATP JournalAMPER 2014, BRNO03/2014PriemyselElektrotechnický a polovodičový priemyselHlavné témy: Pohony Energetická účinnosť Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky Osadzovacie automaty Robotika 1 Kontrolné systémyProduktové zameranie Systémy pre riadenie pohonov Frekvenčné meniče, Softštartéry Servopohony Priemyselný ethernet, bezdrôtové komunikačné systémy Prevodníky signálov, sledovania kvality siete, úpravasignálu Osádzacie automaty, SCARA, kartézske a jednooséroboty Kontrolné a inšpekčné systémyUzávierka podkladov: 10. 2. 2014Nové trendy34 Siemens podal v roku 2013 až 60 000 patentov40 Priemyselný internet: posúvanie hraníc mysle a strojov (5)SCADA/HMI38 Cloud riešenia pre systémy SCADA (1)Robotika42 Od priemyselných robotov k servisným a spoločenským robotom (6)44 Priemyselná robotika – navrhovanie manipulátorov (5)Ostatné18 Para – energetické médium (1)24 Obslužné skrinky s rýchlou dostupnosťou25 Rittal vydáva nový súhrnný katalóg na roky 2014 – 201530 Meranie a spracovanie výkonových parametrov spaľovacích turbín37 Spoločnosť Haas Automation pokračuje v podpore technického vzdelávaniav Európe50 Komplexný výskum efektívnosti a inovácia technológie skúšok malého prúdovéhomotora (5)Podujatia54 Uskladnenie energie ako hlavná téma55 Expo-Science International 2013 v Abú Zabí aj s účasťou slovenských študentov56 Rockwell Automation Fair 2013Literatúra a vzdelávanie58 Ako rozbehnúť motory (1)68 Odborná literatúra, urnal.sk3www.e-automatizacia.sk

Internet of Things naberá reálne kontúry ajv priemysleNa veľtrhu Rockwell Automation Fair 2013 mal prednášku o prepojených podnikoch, kyberbezpečnosti v automatizácii FrankKulaszewicz. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa trendy zo spotrebiteľského sveta dostávajú do automatizácie. F. Kulaszewicz, ktorý vspoločnosti pôsobí ako viceprezident pre divíziu architektúra a softvér (S&A), nám v rozhovore prezradil, akým hrozbám musí čeliťautomatizácia, predstavil nové trendy a ideu prepojených prevádzok.Vo svojej prednáške ste spomínali internet vecí v priemysle a prepojený podnik.Každé zariadenie, vrátane výrobných zariadení, ktoré sa dajú pripojiť do internetu, predstavujú internet vecí. Práve sme v dôležitomtechnologickom období a my si to patrične uvedomujeme. RockwellAutomation sa pred desiatimi rokmi rozhodol mať systém, ktorý bysa bez problémov pripájal k podnikovej sieti a začali sme používaťIP technológiu. Takto sme prepojili automatizačné systémy. Zo začiatku išlo o jednoduché brány a komunikáciu. Teraz sa náš každýnový produkt dokáže pripojiť na internet, bez potreby brány. Každýprodukt môže byť priamo pripojený na internet. V priemysle jenajdôležitejšia bezpečnosť. Predstavte si čističku vôd, ktorá filtrujevodu – do tohto systému nemôže mať nikto neautorizovaný prístup.Predstavte si, čo by sa mohlo stať. Väčšina automatizačných a výrobných systémov sú kľúčové/kritické. Veľký výrobca v potravinárskom priemysle si nemôže dovoliť neautorizovaný prístup do svojichvýrobných systémov. Zároveň však ľudia potrebujú všetky informácieo systéme a stave výroby. Bezpečnosť je dôležitý segment automatizácie. Chceme zákazníkom ukázať, akú hodnotu majú výrobnéinformácie pre ich zamestnancov a zároveň ako ich chrániť predneoprávneným prístupom. Pred nedávnom som bol vo výrobnomzávode Toyoty v Českej republike. Toyota by nebola nadšená, ak byim niekto s neoprávneným prístupom zastavil výrobu. Nikto by sanovými technológiami hodnoty. Ďalšia skupina na pomyslenej čiareje v strede. Nové technológie chápu ako príležitosť, ale nevedia akoju implementovať do svojich prevádzok. Na fóre Internet of Things vBarcelone som sa so zopár zákazníkmi rozprával. Vedeli, že Internetof Things je dobrá príležitosť, a že by s ňou mali niečo robiť, len nevedeli presne čo. Tak sme im v spolupráci s CISCOm a Microsoftompredstavili spoločné riešenie, z ktorého boli nadšení. Na konci súzase oneskorenci, ktorí z nových technológií nie sú vôbec nadšení.Typicky je to preto, že riadia kľúčové a kritické aplikácie – vodohospodárstvo, dodávky energií – alebo používajú zastarané systémya zariadenia a nie sú si istí, či by sa dali modernizovať. Najväčšiamnožina je však v strede.Podľa vašich slov je do priemyselnej siete pripojených iba 14 %všetkých strojov. Dá sa zjednodušene povedať, že iba 14 % verínovým technológiám?Číslo pochádza z veľkého prieskumu realizovaného našimi partnermi a pojednáva o americkom trhu. Myslíme si, že to je dobré číslo. Vieme ukázať a vysvetliť zákazníkom ako znížiť náklady.V júni som sa stretol s nadnárodným výrobcom sladkostí v Chicagu.Ich prioritou číslo jedna bolo prepojenie strojov a ľudí v prevádzkev reálnom čase. Dôvodom bola merateľnosť efektívnosti prevádzky.Po prepojení môžu analyzovať, ktoré časti závodu sú efektívne a ktoré nie. Môžu sa efektívnejšie rozhodovať, čo vyrábať a čo nie. Môžuopravovať zdanlivo funkčné časti a zvyšovať produktivitu. Je to veľkápríležitosť. Zákazníkov preto zaujíma prepojenie, zaujíma ich prepojená prevádzka a internet vecí dostáva reálne kontúry aj v priemysle.Môžeme teda povedať, že internet vecí zvýši dopyt po MESsystémoch?Ak by bola reč o spotrebnom výrobcovi, tak odpoveď bude áno.Petrochemický a plynárenský priemysel dopyt po MES systémochnezvýši. Možno ste počuli o novom spôsobe ťažby ropy – o frakovaní(hydraulické štiepenie). V princípe zoberiete obrovské ťažobné autádoprostred ničoho, vyvŕtate diery a začnete do nich pumpovať vodu.Takto máte asi 10 000 ťažobných áut roztrúsených skoro po celomsvete a ani neviete ako sa využívajú. Neviete, či už prebehla údržbaalebo či je auto na ceste na údržbu. Keďže každé auto malo GPSsystém, ponúkli sme im cloud riešenie, ktoré by sledovalo všetkyautá v reálnom čase. A zrazu zistili, že môžu zvýšiť efektivitu až o20%, jednoduchým používaním áut. MES systém bude súčasťoutradičnej výroby alebo hybridných dávkových procesov, ale nie jeodpoveď na všetko. MES systém by pomohol pri výrobe týchto ťažobných áut, ale pri ich sledovaní v teréne by nebol veľmi užitočný.Takto sa dostávame na úroveň Big Data.Čiže v obidvoch prípadoch je Big Data veľkým prínosom?V obidvoch prípadoch Big Data pomôže. Napríklad pri prevádzkovaní strojov v časoch, kedy sú ceny za energie najnižšie.Frank Kulaszewicz, Rockwell Automationnezranil, ale finančné škody by boli značné. Internet vecí rozpráva ozariadeniach pripojených k internetu, no vo výrobnom svete musítepridať ďalšie prvky, aby bolo riadenie zabezpečené.Čo si o internete vecí v priemysle myslia zákazníci? Väčšiu množinu predsa netvoria inovátori?Tradične máme tri druhy zákazníkov. Inovátorov, ktorí nás doslovaženú vpred, pretože majú vo svojich tímoch vizionárov, ktorí vidia za41/2014Nepredstavuje nový trend BYOD (Bring Your Own Device - Prinessi svojej zariadenie do práce) v priemysle hrozbu?Ja som dosť starý nato, aby som si pamätal jeden terminál na našom oddelení, kde sme si kontrolovali emaily raz týždenne. Potomprišli stolové počítače nasledované notebookmi a teraz má každývlastné zariadenie vo vrecku. Zariadenia sa stali neoddeliteľnousúčasťou nášho súkromného a pracovného života. Priniesť si svojezariadenie do práce znamená priniesť seba do práce. Spolupracujetes kolegami cez zariadenie a nástroje, ktoré poznáte a sú pre vászmysluplné. Položte si otázku: Ako vieme, že to zariadenie je vaše?Interview

Ako vieme zabezpečiť spojenie? Musíme použiť identifikačné službya strach razom opadne.Rozprávame sa o trendoch súčasnosti - o internete vecí, BYODtechnikách, načreli sme aj do kategórie Big Data. Ako by ste všakpresvedčili štandardného zákazníka, aby začal využívať cloud technológie, o ktorých sa tvrdí, že už patria do štandardného vybavenia?Ľudia sa obávajú používať cloud technológie, pretože im nerozumejú a myslia si, že ich dáta sú mimo ich kontrolu a v riziku. Preddesiatimi rokmi by ste si neobjednali cez internet skoro nič, terazľudia nevenujú online objednávaniu nejakú zvláštnu pozornosť.Nielen preto, že systém a technológie sú bezpečnejšie. Dôvodom sútri veci: vzdelanie, bezpečnejšie technológie a zákazníci si na novétechnológie zvykli.Pre zákazníka je dôležitá cena a efektívnosť nových technológií.Ale merať sa to dá rôzne. Napríklad my máme asi 2000 vývojárov,z nich má 900 notebooky a pracujú z domu. Myslím si, že viacprístupu predstavuje vyššiu efektivitu. Systém musí byť spoľahlivý,zabezpečený a otvorený. Ak to dokážeme zrealizovať s jednou štandardnou technológiou a unifikovanými pravidlami, získame lepšiukontrolu nad prístupom. V priemysle nechceme kompletne oddeliťobchodné prostredie od výrobného prostredia, chceme ich spravovaťoddelene, ale rovnako s rovnakými pravidlami.Z bezpečnostného pohľadu nie je lepšie mať jeden izolovaný systém ako 200 bodov s otvoreným prístupom?Závisí od typu práce. Prepravná spoločnosť ako DHL doručuje pocelom svete balíky a vo svojej flotile má 10 000 dodávok. Každá dodávka má elektronickú podložku, na ktorú sa podpisujete pri preberaní balíku. Majú 10 000 prístupových bodov, ktoré sú súčasťou ichobchodného prostredia. Otázkou je, či by ste sa dostali do dodávkya zmenili dátum dodania balíkov. No v mnohých typoch obchodunemáte na výber – všetko závisí na zákazníkovi.Nechápte ma zle, máme zákazníkov, ktoré si vyžadovali izolovaný systém, pretože verili, že to predstavuje najlepšiu cestu na ichochranu. Spoločnosť vlastniaca zábavné parky skutočne nepotrebuje prístup z internetu. To isté môže platiť pre rýchlovlaky. Pritom súvšetky tieto systémy k internetu pripojené.Priemyselný vírus Stuxnet rozčeril pomerne pokojné vody kybernetickej bezpečnosti v priemysle. Aká je vaša úroveň pripravenostina tento typ útokov?Ak je systém nastavený správne, tak prístup prostredníctvom USBkľúča by nebol umožnený. Myslím si, že ďalšie vírusy typu Stuxnetnebudú také jednoduché. Aj preto, že rozprávame o internete vecív priemysle. Každé zariadenie má vlastný prístupový bod a pretosú identifikačné služby životne dôležité. Našim rozhodnutím bolopoužitie identifikačného systému CISCO kvôli tomu, že to je overenátechnológia a je jednou z najlepších na svete.Musím však dodať, že hrozby zvnútra dokážu pristupovať na systémpriamo. Stuxnet sa nepripájal z nejakej neznámej zeme cez internet,ale pomocou USB kľúča pripojeného priamo ku radiču a následnesa aktivoval. Ako som už skôr spomenul, správnou odpoveďou jeobrnenie systému dodatočnými vrstvami bezpečnosti. Nazýva samodel bezpečnostných vrstiev. Záleží na zariadení, na aplikácii, nasieti, na prevádzke a na pravidlách. Bezpečnosť netreba zanedbať.Kto je skutočný nepriateľ priemyselnej bezpečnosti?Ak máme na mysli informačnú bezpečnosť, môžeme uvažovať o externom ohrození a internom ohrození. Veľa zákazníkov nám rozprávapráve o hrozbách z vnútra. Niektoré z nich predstavujú väčšie ohrozenie, iné menšie. Najväčšie obavy pre nášho veľkého zákazníkaspravujúceho zábavné parky vyplávajú na povrch hneď po nastavenísystém. Nechcú a ani nepotrebujú nikoho, aby po spustení niečomenil. Malé údržbárske práce môžu zmeniť premenné, ktoré znefunkčnia celý systém. Neškodlivé vnútorné obavy môžu prerásť dozákerných externých útokov. Ak sa na toto ohrozenie pozrieme akona nepriateľa, tak bezpečnosť môžeme považovať ako obranu alebomôžeme uvažovať o bezpečnosti ako o nástroji. Ja by som preferoval pomenovanie rebrík. Môžete okolo domu postaviť vysoký múra nikto sa nedostane dnu, no ani vy sa nedostanete von. Práve pretoInterviewspolupracujeme na bezpečnosti so spoločnosťou CISCO. Našim cieľom je kontrolovane poskytovať informácie, ktoré by pomohli s efektívnejšou prácou manažérom, operátorom, údržbe alebo technikom.Nemyslím si, že existuje iba jeden nepriateľ, hrozby prichádzajúv rôznej forme a rozličným spôsobom. Našim cieľom je udržať systém čo najviac otvorený, aby sme boli produktívnejší. To je náš cieľa idea prepojenej prevádzky (connected enterprise).Aký je rozdiel medzi komerčnými a priemyselnými sieťami?Myslím si, že je pre nás jednoduché si predstaviť sieť priamo v prevádzke. Rovnako nie je ťažké predstaviť si, akým spôsobom pristupuje k informáciám a objednávkam komerčný systém. Dôležitá jetopológia siete a návrh systému. Po integrácii sa dajú zdieľať informácie medzi systémami. Uvediem konkrétny príklad: My vyrábamehardvérové produkty a softvérové riešenia. Náš systém objednávania je integrovaný do dodávateľského reťazca, pretože objednávame softvér od iných ľudí a ten je zase integrovaný do nášho CRMsystému. Všetky systémy sú prepojené – zákazník si môže objednať s alebo bez fyzického média – a preto existujú rôzne interakcies našim systémom.V skutočnosti sa snažíme držať komerčné a automatizačné či výrobné systémy oddelené. Myslím si však, že svet sa stáva čoraz viacintegrovaný. Ak si niečo objednám od Amazonu, očakávam, že hneďako stlačím tlačidlo objednať, príde mi do schránky email a číslomobjednávky a predbežným dátumom dodania. Všetky informácie súgenerovaná v reálnom čase a presne viem, kde sa môj balíček nachádza. Presne to isté sa stáva v oblasti automatizácie. Na stretnutí s veľký výrobcom hneď v úvode zaznela požiadavka: Potrebujú zabezpečiťmobilné operácie vo výrobnej hale. Ale s tým, že nevedia, ako majúprideliť prístup správny ľudom. Nazýva sa to identifikačný prístup.Ich druhou požiadavkou bolo riadenie a monitorovanie výrobnýchstrojov pomocou tabletu. To je hardvérové riešenie. Hovorím o identifikačných a prístupových službách, ako aj o službách založených napolohe (pozícii). Naši zákazníci očakávajú, že budú riadiť prevádzkuako sú zvyknutí z iných oblastí svojho života.Ponúkate aj ochranné služby?Máme poradenskú skupinu a organizáciu, ktorej úlohou sú tietoslužby. Za prvé vzdelávajú. Rozprávajú sa so zákazníkmi a učiaich, čo pre nich a pre prevádzku znamená informačná bezpečnosť. Ponúknu im zopár riešení a ukážu im referenčné príklady.Vypracovali sme obsiahly návod dosiahnuť vyššiu bezpečnosť ichvýrobného systému.Za druhé posudzujú bezpečnosť reálnych prevádzok. Prichádzajú zazákazníkmi a ukazujú im potenciálne riziká a potenciálne možnosti,ktoré by pomohli dané riziká znížiť.Poslednou úlohou poradnej skupiny je obnova, respektíve modernizácia buď pomocou lokálneho automatizačného partnera alebocez partnera ako je napr. CISCO. Ponúkame modifikáciu systémutak, aby bol zabezpečený. Okrem toho sú k dispozícii bezpečnostnéslužby. Zákazník má napríklad veľa strojov s pohyblivými časťami.Dokážeme mu zabezpečiť bezpečnostné služby, ako aj prepojeniefyzického sveta s virtuálnou sieťou. Naše oddelenie služieb máv súčasnosti hodnotu asi 800 miliónov dolárov.Čo nám prinesie automatizácia v najbližšom období?Automatizácia a vlastne celý výrobný priemysel je rýchlo meniacesa odvetvie. Náš životný cyklus výrobku bol 10 - 15 rokov a terazje 5 - 7 rokov. Sme ovplyvnení novými technológiami. Veľa sa odautomatizácie očakáva, veľa trendov sa preberá zo spotrebiteľnéhosveta, dôležitá je aj proaktivita. Naše zariadenia sú stále inteligentnejšie a prepojiteľnejšie. Dôležité je robiť veci inak ako sa robili preddvadsiatimi rokmi. Používame stále modernejšie technológie. Nášsvet bude viac otvorený.Na druhej strane je naivné si myslieť, že môžete riadiť všetko. Je naivné si myslieť, že všetko dokážeme sami. Budúcnosť bude patriť IPprotokolu, nová verzia IPV6 je skutočne zaujímavá. Počet zariadenípripojených do siete bude narastať.Ďakujem za rozhovor.Martin Karbovanec1/20145

Vodárenský dispečing v Rožňave využívamoderný systém SCADA InTouchVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (VVS, a. s.) denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravujecca 5 500 km vodovodnej siete a viac ako 1 700 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svojučinnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia.Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti, a to v dodávke kvalitnej pitnej vodyverejnými vodovodmi, ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pri vyššom počet obyvateľov a ostatnýchodberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Aby zaručila splnenie týchto ambicióznych cieľov, nasadzuje vo svojichprevádzkach moderné technológie úpravy vody a spoľahlivé automatizačné, riadiace a meracie systémy.Modernizácia Úpravne vody PodsúľováCelý projekt modernizácie od spracovania ponuky, vyhotovenia projektovej dokumentácie, rekonštrukcie starej budovy až po inštaláciua oživenie strojno-technologickej aj elektro časti, ako aj záručnýa pozáručný servis v Úpravni vody Podsúľová zabezpečovala spoločnosť ARAD Slovakia, s. r. o., z Košíc. Systém zberu a prenosuinformácií a nasadenie systému SCADA InTouch pre VVS, a. s.,(pre všetky závody vrátane Rožňavy, do ktorého patrí aj objekt ÚVPodsúľová) zabezpečovala spoločnosť Protelcont, spol. s r. o., zoSenca.hladina maximálnu prípustnú hodnotu,aby voda v potrubiach nestálaa zabezpečil sa trvalý prietok.Úpravňa vody PodsúľováÚpravňa vody Podsúľová slúži na úpravu vody z povrchového vodárenského zdroja Súľovský potok na zásobovanie Rožňavskéhoskupinového vodovodu pitnou vodou. Voda zo Súľovského potokaje na ďalšie spracovanie vedená cez privádzač vybudovaný paralelne s pôvodným korytom k odbernému objektu, ktorý zahŕňa sedimentačný kanál a doskové hradenie. Vo vnútri murovanej budovyodberného objektu vody je v spodnej časti inštalovaný na prívodnom potrubí vtokový kôš vybaveným samočistiacim mechanizmom.Sedimentačný kanál odberného objektu a vtokový kôš slúžia naodstránenie hrubých nečistôt (hrubšie suspendované látky, piesok,rozložené lístie a zachytené nečistoty plávajúce na povrchu hladiny).Proces čistenia vtokového koša je riadený jednoduchým riadiacimsystémom s možnosťou voľby prepínania režimov, v rámci ktorých možno nastaviť časový interval čistenia. Jednotlivé režimy saspúšťajú v závislosti od čistoty prichádzajúcej vody. Režimy možnospúšťať automaticky alebo manuálne, pričom tie sa spolu s prevádzkovými stavmi zobrazujú na malom lokálnom operátorskom displeji.V prípade potreby a záujmu zo strany VVS, a. s., je vnútri miestnehorozvádzača už zrealizovaná príprava aj na diaľkový prenos signálovcez GSM bránu. Samočistiaci kôš spolu s príslušným riadiacim systémom dodala spoločnosť ARAD Slovakia, s. r. o.Prevádzka úpravnePo rekonštrukcii budovy, ktorá v rámci pôvodnej úpravne vody slúžila prevažne na skladové priestory, sa začalo s inštaláciou modernej technológie úpravy vody. Na vstupe do budovy úpravne vodyprichádza z odberného objektu čiastočne upravená voda potrubíms priemerom DN200. Potrubie sa rozdeľuje na potrubie obtokuúpravne vody, do ktorého sa automaticky odvádza prichádzajúcavoda v prípade vysokého zákalu na vstupe, ktorý sa kontinuálnemeria zákalomerom. Hodnoty zákalu sú prenášané cez zbernicu doriadiaceho systému tvoreného dvomi PLC Simatic S7- 200, ktorýriadi obtokovanie úpravne vody. V čase realizácie reportáže (október 2013, pozn. red.) bola maximálna hodnota zákalu surovejvody nastavená na 20 NTU.V blízkej budúcnosti sa však z dôvoduoptimalizácie plynulého zásobovania Rožňavského skupinového vodovodu pitnou vodou vyrobenou na ÚV Podsúľová plánuje zvýšenieprípustnej hodnoty zákalu surovej vody na 30 NTU. Nad uvedené hodnoty zákalu nie je voda zo Súľovského potoka upravovanáa úpravňa je obtokovaná. Obtokovanie úpravne je prevádzkovanéaj v prípade, že v akumulačnej nádrži upravenej vody dosiahla61/2014Obr. 1a Pohľad do rozvádzača s riadiacim systémom Simatic S7-200Obr. 1b Operátorský panel so zobrazením technologickej schémyAk zákal surovej vody nepresahuje prednastavenú maximálnu hodnotu, voda preteká ďalej cez prietokomer - fakturačné meradlo,ktorého dodávateľom bola priamo VVS, a. s., na dve systémovéčerpadlá so striedavým chodom,ktoré dopravujú surovú vodu natechnológiu.Obr. 2 Fakturačné meranieprietoku na vstupe úpravnePrvý filtračný stupeň tzv. predfiltrácia alebo hrubá filtráciapozostáva z automatického sitového filtra. V blízkom čase saplánuje rekonštrukcia tejto technológie, aby sa zvýšila hodnotazákalu surovej vody. Pranie, t.j. čistenie filtra sa uskutočňujepriamo počas filtrácie. Nečistotysa hromadia na vnútornej strane sita, na vstupe a výstupez filtra sa meria tlak pomocoudiferenčného snímača tlakuAplikácie

a na základe rozdielu týchto dvoch údajov sa v prípade prekročenianastavenej hodnoty 0,5 bar spustí čistenie filtra. Otvorí sa vypúšťacíventil, ktorý vytvorí podtlak na dýzach umiestnených vnútri sita.Motor s prevodovkou umiestnený na vrchu filtra slúži na vertikálnypohyb dýz vnútri sita, ktoré pri pohybe smerom hore aj dole prečistia približne za desať sekúnd (celý plášť sita).Nečistoty sú následne vypustené cez ventil do odpadového potrubiaa vracajú sa do potoka. Po skončení čistenia sita sa tlakový rozdielustáli a pokračuje proces filtrácie. Riadiaci systém má možnosť riadiť pranie filtra v troch režimoch: 1. na základe tlakovej straty, 2.na základe prednastaveného času - aktuálne je to hodnota každých6 hodín, 3. manuálne čistenie spustené obsluhou.Z prvého filtračného stupňa prechádza voda ďalej cez statický mixér. Ten slúži na premiešanieupravovanej vody s koagulantom, ktorý je dávkovaný len včase vysokého zákalu surovejvody. Dávka koagulantu jeriadená PLC na základe hodnoty zákalu surovej vody. Kvôlioptimalizácii koagulácie bolipredpripravené 3 miesta dávkovania koagulantu: na prívodnom potrubí do ÚV, pred a zasitovým filtrom.Po pridaní koagulantu prichádza voda do hlavného filtračného stupňa (obr. 6) tvorenéhokazetovým filtrom s filtračnýmstupňom 2 µm. Takýto vysokýfiltračný stupeň zabezpečí trvale veľmi vysokú kvalitu upravenej vody so zákalom pod 1NTU. Druhý filtračný stupeňslúži na finálnu úpravu kvalityvody tak, aby spĺňa

34 Siemens podal v roku 2013 až 60 000 patentov 40 Priemyselný internet: posúvanie hraníc mysle a strojov (5) ScADA/HMI 38 c loud riešenia pre systémy ScADA (1) roBotIkA 42 o d priemyselných robotov k servisným a spoločenským robotom (6) 44 Pri